COYOTE BEANTWOORDT AL UW VRAGEN

1 - HANDLEIDINGEN
Voor meer informatie betreffende het gebruik van uw Coyote, kan u de handleiding raadplegen via volgende links:


MIJN ACCOUNT, MIJN BESTELLING

U moet uw Coyote-toestel registreren om:

 • de garantie van uw Coyote te activeren,
 • uw account in alle eenvoud te beheren,
 • uw abonnement op de Coyote-diensten online te vernieuwen,
 • onze nieuwsbrief te krijgen die u informeert over alle nieuwigheden van Coyote,
 • een volwaardig lid te zijn van de Coyote-community.

Om over te gaan tot de registratie van uw Coyote gaat u naar onze website www.coyotesystems.be via de link « Registreren van m'n Coyote » en dan klikt u op het producticoon dat overeenstemt met uw toestel. Voer vervolgens de gevraagde inlichtingen in.

Om verbinding te maken met uw Persoonlijke Klantenzone gaat u naar onze website www.coyotesystems.be en klikt u op « Mijn account » en voert u uw accountnaam en wachtwoord in.

Bent u uw accountgegevens vergeten? Ga dan naar onze website www.coyotesystems.be en klik op « Mijn account » en dan op « Wachtwoord vergeten? ». Voer uw e-mailadres in en valideer.

U krijgt uw accountgegevens via e-mail binnen enkele minuten na uw validering.

Ziet u de e-mail niet in uw inbox verschijnen? Vergeet dan niet te kijken in de map ongewenste e-mail (SPAM).

Wenst u uw persoonlijke gegevens te wijzigen? Heel eenvoudig! Log in op onze website www.coyotesystems.be klik op « Mijn account » en ga dan naar:

Mijn account > Facturen & Betalingen > Mijn persoonlijke gegevens > Mijn gegevens

Indien u uw persoonlijke gegevens wijzigt, dan worden uw volgende facturen opgemaakt met de nieuwe ingevoerde gegevens.

Een reeds opgemaakte factuur kan echter niet gewijzigd worden.

U hebt een bestelling geplaatst op onze website en wenst de leveringsdatum te kennen?

In principe en behoudens overmacht wordt een geplaatste bestelling op www.coyotesystems.be aan de klant geleverd binnen een termijn van maximum zeven dagen vanaf de datum van de betaling van de bestelling.

Een e-mail informeert u 72 uur voor de voorziene leveringsdatum.

Wenst u uw Coyote-facturen te raadplegen of op te vragen? Makkelijk! Log in op onze website www.coyotesystems.be klik op « Mijn account » en ga dan naar:

Mijn account > Facturen & Betalingen > Mijn facturen raadplegen

MIJN ABONNEMENT

Wenst u de status van uw lopende abonnement te raadplegen op uw toestel? Log in op onze website www.coyotesystems.be klik op « Mijn account » en ga naar:

Mijn account > Abonnementen > Coyote

U hebt al een Coyote-toestel en u wenst een abonnement af te sluiten voor de Coyote-diensten? Log in op onze website www.coyotesystems.be klik op « Mijn account » en ga naar:

Mijn account > Abonnementen > Coyote

Selecteer de Coyote waarvoor u een abonnement wenst te nemen.

Selecteer vervolgens het abonnement van uw keuze.Hebt u vragen over de Coyote-abonnementen? Wilt u liever hulp van een Coyote-verkoper bij de aankoop van uw abonnement?

Bel het nummer 070 211 225 (0,34 € /minuut) van maandag tot donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het Coyote Team helpt u met plezier verder!

Hebt u een nieuw Coyote-toestel en wenst u het actieve abonnement van uw oud Coyote-toestel te recupereren?

Het overzetten van uw abonnement is mogelijk onder volgende voorwaarden:

 • De twee Coyote-toestellen moeten onder dezelfde naam geregistreerd staan en, bij voorkeur, onder dezelfde account,
 • Het over te dragen abonnement moet voorafbetaald en lopend zijn. Het is niet mogelijk om een gratis abonnement of promo-abonnement over te dragen.

Draagt u uw abonnement over aan een derde, dan moet u ons een attest van abonnementsoverdracht bezorgen (met het identificatienummer van het toestel en uw persoonlijke gegevens) en een kopie van uw identiteitskaart. Enkel de eerste eigenaar van een abonnement kan een aanvraag indienen voor de overdracht van een abonnement naar een ander Coyote-toestellen.

Vraag de overdracht van uw abonnement aan door een e-mail te sturen naar support@coyotesystems.be met specificering van de identificatienummers van beide betrokken Coyote-toestellen (het identificatienummer vindt u in het menu van uw toestel). U kan ook langsgaan naar één onze Coyote Stores.

U hebt een Coyote-toestel gekocht van een derde en wenst het op uw naam te registreren? Stuur een e-mail naar support@coyotesystems.be met:

 • Het identificatienummer van het betreffende toestel (het identificatienummer vindt u in het Coyote-menu van uw toestel),
 • Een aankoopbewijs (factuur, attest van overdracht van de vorige eigenaar),
 • De juiste persoonlijke gegevens van de vorige eigenaar (naam, voornaam, adres),
 • Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer),
 • Een kopie van uw identiteitskaart.

Onze adviseurs zullen u een bevestigingsmail sturen binnen de 48 à 72 uur na de ontvangst van de hierboven vermelde informatie.

Na de ontvangst van deze bevestigingsmail, registreert u uw Coyote op onze website www.coyotesystems.be u klikt op de link « Registreren van m'n Coyote » en dan klikt u op het producticoon dat overeenstemt met uw toestel. Vervolgens voert u de gevraagde informatie in.

MIJN COYOTE, MIJN DIENSTEN

Bij de aankoop van uw Coyote-toestel kreeg u een magnetische houder. Bevestig deze houder op uw dashboard op de plaats die u het meest comfortabel lijkt.

Hebt u een athermische voorruit (die geen optimale GPS-ontvangst mogelijk maakt), plaats uw Coyote-toestel dan links van uw dashboard. Uw Coyote-toestel zal de GPS-signalen dan opvangen via uw zijraam en niet meer via uw voorruit.

Coyote biedt ook verschillende accessoires aan die u naar eigen voorkeur kunt installeren op uw Coyote-toesel in uw wagen. Neem eens een kijkje op onze website www.coyotesystems.be in de rubriek "Accessoires" van onze "Online Boetiek".

De Coyote-toestellen hebben een Europese dekking; u kunt uw Coyote dus in alle Europese landen gebruiken.

Wij willen u echter waarschuwen: de Coyote-toestellen zijn volledig verboden in Zwisterland en Oostenrijk. Wij vragen u dan ook om uw Coyote niet te gebruiken in deze twee landen.

Wees gerust! De updates worden automatisch verstuurd via de database van Coyote. U moet dus zelf niets doen.

Telkens u uw Coyote opstart zal het toestel de laatste update van de functionaliteiten, zoals de vaste radars, downloaden.

Let wel, de aansluiting van uw Coyote-toestel op een computer laadt enkel de batterij op. Enkel via het gebruik wordt uw Coyote-toestel bijgewerkt (enkel als er een abonnement loopt).

Hebt u de « demo »-modus geactiveerd op uw Coyote S, dan kunt u deze zo uitschakelen:

1 - Start uw toestel
2 - De demomodus zal opstarten
3 - Druk op het scherm, u kunt vervolgens op het kruis rechts drukken
4 - Druk op het icoon « parameters » bovenaan rechts
5 - Schakel de demo-modus uit door volgende stappen: ga naar INSTELLINGEN > HULP > DEMO-MODUS. Druk vervolgens op « NEE »
6 - Het toestel schakelt uit en start in normale modus weer op

Hebt u de « demo »-modus geactiveerd op uw Coyote, dan kunt u deze zo uitschakelen:»

1 - Het product uitschakelen
2 - Het product weer opstarten
3 - Bij het heropstarten: het venster met de geluidsinstellingen, dat automatisch verschijnt telkens het product in demomodus wordt opgestart, sluiten
4 - Druk op « MENU » om het menu te openen
5 - Schakel de demomodus uit door naar Instellingen/Demomodus te gaan en op Neen te drukken
6 - Het menu verlaten door op het exit-icoon links bovenaan te drukken (opgelet, hebt u het product uitgeschakeld voor u het menu verlaten had via het exit-icoon, dan blijft het product in demomodus)
7 - Het product wordt uitgeschakeld en weer opgestart in normale modus

Voor meer comfort kunt u het biepgeluid tijdens een melding met één klik uitschakelen. Daarvoor drukt u één maal op de luidsprekerknop die rechts bovenaan op uw scherm verschijnt. Op het einde van de melding wordt het geluid automatisch weer ingeschakeld.

U kunt de verschillende geluidssignalen ook instellen in uw Coyote. Daarvoor gaat u naar MENU > VERKEERSVEILIGHEID > SNELHEIDSBEPERKINGEN > BIEPGELUIDEN.

De informatie met betrekking tot de snelheidsbeperking wordt ons gegeven door onze partners en deze laatsten, ook al zijn ze heel betrouwbaar, kunnen niet altijd de evoluties volgen van deze beperkingen die in bepaalde zones soms zeer snel en vaak veranderen.

Wij hebben controle- en verbeteringsprocedures ingevoerd voor de betrouwbaarheid van deze informatie en telkens uw toestel wordt bijgewerkt, laden onze servers de meest betrouwbare informatie op uw Coyote. Deze informatie mag echter nooit de waakzaamheid van de bestuurder vervangen. Enkel de bestuurder is verantwoordelijk voor de kennis van de geldende snelheid op de weg die hij neemt.

Het gaat om een betrouwbaarheidsindex, gaande van nul tot drie sterren, die aan elke Coyote-gebruiker wordt toegekend. Het is iets exclusiefs van Coyote waarmee de leden van de Coyote-Community gekwalificeerd kunnen worden in functie van de betrouwbaarheid van de informatie die ze doorgeven.

U kunt uw betrouwbaarheidsindex van uw Coyote verhogen door uw toestel frequent te gebruiken, door nieuwe mobiele radars en nieuwe verkeershinder correct door te geven, door het bevestigen van radars en hinder die al gemeld werd, of door net te laten weten dat deze laatste er niet langer zijn.

Op wegen en autosnelwegen is een verkenner, een lid van de Coyote-Community dat het voorbije half uur op het zelfde traject gereden heeft als u. Hij kan in uw rijrichting of in de tegenovergestelde richting gereden hebben (in te stellen in het menu 'Verkenners' van uw Coyote).

Op secundaire wegen en in de stad is een verkenner een lid van de Coyote-Community dat tijdens dezelfde periode op minder dan 5 km voorbij kwam.

Deze informatie wordt elke 5 minuten bijgewerkt op uw Coyote.

Misschien rijdt u gewoon op een as waar tijdens het voorbije half uur geen enkel lid van de Coyote-Community voorbijkwam.

Of controleer of uw Coyote nog altijd over een actief abonnement beschikt.

Het werkingsprincipe van de Coyote is gebaseerd op de Community. U moet "geven" om te "krijgen". Met andere woorden, de mobiele radars en andere verkeershinder kunnen u gemeld worden, omdat een andere Coyote-gebruiker deze gezien heeft en doorgaf via zijn Coyote.

Het zijn dus de waakzaamheid en de aandacht van alle leden van de Coyote-Community die bijdragen tot de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie. U bent de verkenner voor diegenen die na u komen; ze moeten u dus kunnen vertrouwen.

Wanneer u een mobiele radar of verkeershinder opmerkt, dan wordt de informatie in real time doorgegeven aan de hele Coyote-community zolang deze door de andere verkenners bevestigd wordt.

Een trajectcontrole is een onbemande radar die de gemiddelde snelheid berekent tussen twee punten die op enkele kilometers van elkaar liggen.

Goed nieuws! De trajectcontroles worden gemeld op de Coyote-toestellen van het type Mini Coyote Plus, Coyote, Coyote GPS en Coyote S.

Uw Coyote meldt de toegelaten snelheid, uw reële snelheid en uw gemiddelde snelheid EN uw aanbevolen snelheid op het traject.

De stemherkenning werkt op de Coyote-toestellen van het type Coyote, Coyote GPS en Coyote S.

Het is mogelijk om een waarschuwing op het einde ervan te bevestigen via stemherkenning wanneer het bevestigingsscherm verschijnt. U zegt dat gewoon "Ja", "Neen" of "Ik weet het niet".

Opgelet: om een optimale werking van de stemherkenning te garanderen mag u de Coyote niet bevestigen voor een ventilatierooster of gebruiken met de radio aan.

U kunt de stemherkenning ook gebruiken in de volgende omstandigheden:

Om een snelheidsbeperking te corrigeren:
Daarvoor drukt u op de daarvoor bedoelde knop (snelheidsbord op de interface Klassiek of de knop "?" op de interface "Wijzerplaat") en dan dicteert u met uw stem de juiste snelheidsbeperking.

Opmerking: zolang de nieuwe beperking niet bevestigd werd door onze teams, wordt ze in het geel weergegeven op uw toestel.

Om verkeershinder te melden:
Klik op de rode driehoek en dicteer dan met uw stem de aard van de hinder (ongeval, file, stilstaand voertuig, obstakel, gevaarlijke omstandigheden, wegversmalling, …).

Nieuw! De Coyote S beschikt over een uitgebreide stemherkenning waardoor de bediening van het product tijdens het rijden veel veiliger wordt.

Voor u de aanwezigheid van een mobiele radar of verkeershinder doorgeeft moet u de stemherkenning van uw Coyote S activeren met de magische woorden « Coyote activeren ». De stemherkenning wordt dan actief tot u uw melding hebt doorgegeven.

Specificeer de melding van uw keuze met uw stem:

 • Mobiele radar
 • Rijdende mobiele radar
 • Wegversmalling
 • Stilstaande wagen
 • Vertraging
 • Ongeval
 • Object op de rijbaan
 • Gevaarlijke omstandigheden
 • Beperkte zichtbaarheid
 • Gladde weg
 • Weg in slechte staat
 • Spookrijder

De Coyote S valideert uw melding dan en de stemherkenning wordt onmiddellijk uitgeschakeld zodat er geen verkeerde meldingen gegenereerd kunnen worden door omgevingsgeluid.

Ziehier de lijst met soorten hinder die u met uw Coyote kunt melden:
 • Ongeval,
 • File
 • Stilstaande voertuig
 • Obstakel
 • Gevaarlijke omstandigheden
 • Wegversmalling

Nieuw! Op de Coyote S kunt u ook de volgende soorten hinder melden:

 • Gladde weg
 • Weg in slechte staat
 • Spookrijder (wordt gedeeld met politie en radio)
 • Beperkt zicht

Enkel op de Coyote S kunt u ook, en dat is exclusief voor Coyote, alle hinder in de tegenovergestelde richting melden, zoals u al kon voor de mobiele radars.

De keuze van deze hinder maakt u door te drukken op de centrale knop maar ook door stemherkenning. Wordt de oorzaak van de hinder niet gemeld tijdens de waarschuwing, dan biedt uw Coyote u de mogelijkheid dit te specificeren (ongeval, wegversmalling) nadat u de hinder bevestigd hebt. Op die manier profiteert de hele Community van deze duidelijkere informatie. Bent u niet zeker over de oorzaak van de hinder, dan kunt u op annuleren drukken.

Deze functie met meervoudige waarschuwingen werkt op de Coyote, de Coyote GPS, de Coyote S.

Om u steeds met een rustig gemoed te laten rijden zal de Coyote en de Coyote GPS u, in het geval van verschillende gebeurtenissen op dezelfde plaats, de twee belangrijkste waarschuwingen tegelijk melden. De belangrijkste van de twee verschijnt in hoofdletters op uw scherm en de tweede belangrijkste verschijnt onder de vorm van een tab bovenaan.

Nieuw! De Coyote S kan een onbeperkt aantal waarschuwingen tegelijk weergeven! De Coyote S geeft de 5 belangrijkste waarschuwingen weer en als er geen waarschuwingen meer zijn, dan kunt van rechts naar links gaan om de volgende waarschuwingen te zien.

Met de vooruitzichtmodus kunt u tot op 30km anticiperen op de gevaren die zich op uw route bevinden zodat u kunt anticiperen op mogelijke risico's.

Nieuw! De Coyote S meldt ook de geschatte wachttijd in de files die op uw traject liggen.

De stadsmodus geeft u een schatting van het aantal leden van de Community dat op dat moment aanwezig is in uw buurt en dit elke minuut binnen een dynamische straal tussen 1 en 15 kilometer.

Nieuw! Op de Coyote S ziet u niet langer het aantal Coyote-verkenners, maar wel de verkeersdrukte/dichtheid rondom u. Op het kompas ziet u ook de evolutietrend van het aantal verkenners rondom u door middel van het pijltje.

Met de ingebouwde camera van de Coyote S krijgt u eerst en vooral een dashcam view / verhoogde realiteit van uw parcours te zien met de pop-ups van de waarschuwingen op de weg.

Activeer de cameramodus (zie "Camera"-instellingen) en vraag naar de beelden van de laatste 10 minuten van uw traject. U kan deze handeling sneller uitvoeren door op de twee uiterste toetsen onderaan de Coyote S, gelijktijdig en kort in te drukken. Bij een aanrijding daarentegen, wordt de opname automatisch opgeslagen.

Om uw opnames terug te bekijken (tot maximum 3) volstaat het uw Coyote S aan te sluiten op uw PC. Wees gerust! Enkel u hebt toegang tot uw opnames. Coyote System heeft in geen geval toegang tot uw opnames.

OPGEPAST! Laad uw Coyote S niet op via een computer, maar beter via een stekker of de meegeleverde sigarettenaansteker. De computer geeft immers niet voldoende stroom.

 • BMW systeem helm 6 met het "BMW Motorrad Communication system"
 • Origineel
 • Scala Rider G9
 • Scala Rider G4
 • Scala Rider Team Set Pro
 • Sena

Nieuwe modellen:

 • Scala rider TS pro
 • Cellular line F3
 • Cellular line F3s
 • Cellular line F4
 • Midland no name
 • Blackberry VM-605
 • Twiins LSA
 • Jabra BT8010
 • SMH5

Externe antennes GPS:

 • Qstarz
 • GNS 1000

DE COYOTE-APP

Hebt u problemen met de toepassing Coyote-app? Ga dan naar de online hulp die rechtstreeks beschikbaar is via het menu van uw applicatie of via onderstaande links:

- Versie Iphone: klik hier

- Versie Android: klik hier

Voor elke installatie is het belangrijk de volgende punten voor ogen te houden:

 • Uw telefoon mag niet gejailbreakt/geroot zijn. Coyote System kan geen enkele ondersteuning bieden indien dit voor uw GSM het geval is
 • U moet de laatste softwareversie van uw GSM en de applicatie downloaden voor een optimaal gebruik
 • U moet een 3G/4G-verbinding hebben voor een optimaal gebruik van de Coyote-app

Wenst u Coyote-app te installeren op uw iPhone/Android? Ga dan naar ons downloadplatform via de AppStore/Google Playstore en download gratis de applicatie.

Eens geïnstalleerd:

 • - Activeert u de GPS en de 3G/4G verbinding van uw telefoon
 • - Start u de applicatie op en wacht u dat ze het GPS-signaal ontvangt
 • - Creëert u uw account (nieuwe Coyote-klant) / logt u in (reeds Coyote-klant)

Creëert u geen account, dan kunt u uw abonnement niet overzetten of uw opties niet beheren indien u uw telefoon verliest of van telefoon verandert. Coyote System zal geen enkele ondersteuning garanderen als u geen Coyote-account hebt of als u niet bent aangemeld.

Ja! Vanaf de gratis download van de Coyote-applicatie beschikt u over een gratis kennismakingsperiode van 15 dagen!

Daarna wordt u uitgenodigd om een abonnement te kopen of zonder meerprijs te profiteren van het abonnement van uw Coyote-toestel als u er een hebt.

Eens de proefperiode voorbij is, kunt u via uw Coyote-account een abonnement voor de Coyote-diensten kopen:

Op iPhone: om uw aankoop te valideren voert u uw iTunes-gebruikersnaam in en handelt u de aankoop via die account af.

Op Android: om uw aankoop te valideren wordt u omgeleid naar de website van Coyote om uw betaalwijze te kiezen en de aankoop af te ronden. Wees gerust! Onze website is volledig beveiligd. Uw abonnement wordt dan gevalideerd en op uw Coyote-applicatie geïnstalleerd.

Vergeet geen account te creëren of in te loggen via uw Coyote-applicatie. Anders kunt u uw abonnement niet overzetten of uw opties beheren indien u uw telefoon verliest of van telefoon verandert. Coyote System zal geen enkele ondersteuning garanderen als u geen Coyote-account hebt of als u niet bent aangemeld.

Om uw abonnement over te zetten op uw nieuwe telefoon moet u een account aanmaken. Maakt u geen account aan, dan kunt u uw abonnement niet overzetten.

Om uw abonnement over te zetten gaat u naar het menu "COYOTE, MIJN ACCOUNT".
Daar logt u in een dan klikt u op "IK WENS een Coyote-abonnement over te zetten".

Net als de Coyote-toestellen beschikt de Coyote-applicatie over een Europese dekking en dus kunt u uw Coyote-applicatie in alle Europese landen gebruiken.

Wij willen u echter wel waarschuwen: de Coyote-toestellen zijn volledig verboden in Zwisterland en Oostenrijk. Wij vragen u dan ook om uw Coyote niet te gebruiken in deze twee landen.

Bovendien verbruikt de Coyote-toepassing gemiddeld 500 kB per uur in normale modus, 5 MB per uur in kaartmodus. Het is dus aan u om de tarieven na te gaan die uw telefoonoperator hanteert.

Voor een gebruik in het buitenland controleert u best of het tarief voor roaming dat door uw operator gebruikt wordt compatibel is met een langdurig gebruik van de applicatie.

U hebt een Coyote-abonnement gekocht en wenst terugbetaald te worden?

Wij willen u eraan herinneren dat de wettelijke terugtrekkingstermijn 14 dagen bedraagt.

Ziehier wat u moet doen naargelang het model van uw telefoon:

Op Iphone: Coyote behandelt de terugtrekkings- en/of terugbetalingsaanvragen voor Coyote op iPhone niet. De aankoop gebeurde via iTunes en dus vragen wij u om naar uw iTunes-account te gaan om de terugbetaling rechtstreeks aan Apple te vragen.

Op Android: de betaling werd rechtstreeks op de Coyote-website gedaan. Indien u van uw aankoop wil afzien, dan nodigen wij u uit om ons uw terugbetalingsaanvraag te bezorgen via e-mail op support@coyotesystems.be en de bestelling te vermelden die u wenst te annuleren (identificatie van de applicatie + bestelnummer of type abonnement), evenals uw bankgegevens (IBAN + BIC).

Bij de ontvangst uw bestelling verbinden wij ons ertoe om u terug te betalen binnen een termijn van 14 werkdagen.